Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่ 4 -5

1458803913148.jpg

                  นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ในนามของพ่อเมืองและประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมวิชาการและงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่ 5 , 4 “เล่าขานภูมิปัญญาไทยเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มีนาคม 2559 ณ.บริเวณลานด้านหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง จัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในภาคกลาง

fb_img_1458804261168.jpgมีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร สร้างรายได้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ให้ประชาสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเป็นการสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์ต่อสังคมและชุมชน ให้เกิดการตื่นตัว ต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุด อันเป็นความภาคภูมิใจที่ยังคงรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยเอาไว้ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดดูแลสุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาของไทย ร่วมกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และการแพทย์แบบตะวันตก ทำให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคุมการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ในท่ามกลาง สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแสวงหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย มีส่วนในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยสืบต่อไป

fb_img_1458804270228.jpg

 

                        ด้าน นพ. พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารสุขมีนโยบายสนับสนุน การบูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการสนับสนุนการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการสนับสนุนการเพิ่มการใช้ในสถานพยาบาล การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในระบบหลักประกันสุขภาพและการเพิ่มรายการยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร รักษาโรคทั่วไปโดยเฉพาะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อมภูมิแพ้อย่างน้อย 1 คลีนิค และมีการบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ป่วยนอกโดยสั่งการรักษาได้แก่เวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยนวดไทยการฝังเข็มในแพทย์แผนจีนหรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆเช่นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือการดูแลแบบประคับประคองโดยสวดมนต์บำบัดสมาธิบำบัดกดจุดบำบัดการปรับสมดุลโครงสร้างเป็นต้น

fb_img_1458804237155.jpg                   ภายในงานมีเวทีประชุมวิชาการอาทิภูมิปัญญาไทยสร้างสุขภาพดี นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล บรรยายเรื่อง“ล้างพิษโดยไม่ต้องอด และลดน้ำหนัก และไขมันได้ ” และ” มหัศจรรย์ มะกรูดกับความงาม”เป็นต้น มีการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของแต่ละจังหวัดการแสดงนิทรรศการการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกวัฒนธรรมท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเธอข่ายบุคลากรและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการใช้สมุนไพร เพื่อต่อยอดและพัฒนาที่ยั่งยืนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทย สมุนไพรเวชสำอางและภูมิปัญญาท้องถิ่นสาธิตบริการฝังเข็มจากสถาบันการแพทย์ไทย -จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริการตอกเส้นจากจังหวัดอยุธยา บริการนวดพื้นบ้านจากพื้นบ้านแม่ทองเลื่อน การดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยสมุนไพรโชว์สมุนไพรสดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็น (PRODUCT CHAMPION)5ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว กระชายดำ บัวบก ไพล และ ลูกประคบมีหมอพื้นบ้านที่เก่งสมุนไพรมาบรรยายที่บูธ

                    ทั้งนี้นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพหรือผู้สนใจเที่ยวชมและเรียนรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและขอให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดี