Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558

 

12286144_934894259921016_858724452_n

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 อย่างยิ่งใหญ่ การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรามีที่มาและมีความสำคัญ ดังนี้

ประการแรก เป็นประเพณีนมัสการพระพุทธโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่เลื่องลือในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปี โดยเริ่มมีการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรเป็นครั้งแรก ในวันเพ็ญเดือน 12 ปีพุทธศักราช 2434 ซึ่งเป็นปีที่มีโรคฝีดาษระบาด และชาวบ้านได้พากันบนบานองค์พระพุทธโสธร ขอให้โรคฝีดาษหายไป ต่อมาโรคฝีดาษก็หายไป เป็นอัศจรรย์ยิ่ง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันแห่พระพุทธโสธร ทั้งทางบกและทางน้ำ นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

12278256_934894106587698_1236330172_n

ประการที่สอง เป็นการจัดงานเพื่อหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสาขาของสภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้กับทุกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้รักษาผู้เจ็บป่วย ในแต่ละปีต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายประจำปี

การจัดงานในปีนี้ กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 รวม 10 วัน 10 คืน แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โดย วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2558 รวม 5 วัน 5 คืน

ส่วนที่ 2 โดย จังหวัดฉะเชิงเเทรา จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 รวม 10 วัน 10 คืน

12270303_934894063254369_754998638_n12273096_934894023254373_314536653_n

การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้านค้าวิชาการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเงทรา การแสดงมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย การแข่งขันเจ็ตสกี การแข่งขันเรือเล็กบังคับวิทยุ เรือเครื่องหางยาว เรือพายยาว และเรือฟอร์มูล่าวัน และที่สำคัญ ถือเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ คือ ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธโสธรทางบกและทางน้ำ

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 ได้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ข้อมูล //ภาพจาก นส.จันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา