Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

งานเปิดสำรับกับข้าว เมืองกาญจน์ ย้อนรอยอารยธรรม

20150511_093433

เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.58 เวลา 09. น. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว งาน“เปิดสำรับกับข้าว เมืองกาญจน์ ย้อนรอยอารยธรรม” พร้อมด้วย นายอิสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี ,นายธีรชัย ชุติมันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี, นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และนายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวฯสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอยของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีศักยภาพสามารถรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต การดำเนินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารได้ตระหนักถึงการปรุงอาหารด้วยความสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติที่อร่อยอีกทั้งการให้บริการ ที่ประทับใจและเพื่อรองรับ การเจริญเติบโต ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น “เปิดสำรับกับข้าวเมืองกาญจน์ ย้อนรอยอารยธรรม” ในระหว่างวันที่23-24 พ.ค.2558ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น. บริเวณถนนประวัติศาสตร์ 177ปีปากแพรก ประตูเมืองกาญจน์เก่า

20150511_094338