Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ 2016 ครั้งที่ 17”

525498_462629013792584_1539740278_n.jpg

                หอการค้าจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน มาพบกันที่อเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกกาลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจาปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปี
มีเพียงครั้งเดียวโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย เมียนมาครั้งที่ 17 ประจำปี 2016 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยานมาพบกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

pr5708-005.jpg

             ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวยงามของเมืองเมียวดีตลอดสองข้างทางที่ท่านปั่นจักรยานไป รวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) ที่กำลังก่อสร้างภายในจังหวัดเมียวดีอีกด้วย

pr5708-006.jpgอัตราค่าสมัคร 

เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 200 บาท

ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 300 บาท
@ หมายเหตุ : ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด หมวก อาหารกลางวัน และน้ำดื่มรวมทั้งค่าใช่จ่ายในการผ่านแดน
กำหนดการจัดกิจกรรม

05.30 น. พร้อมกันที่สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จัดแถวตามหมู่สี

07.00 น. ปล่อยตัวออกเดินทางไปยังสะพาน มิตรภาพไทย-พม่า 

08.00 น. ทำพิธีการข้ามแดนเข้าประเทศเมียนมา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรม และเดินทางกลับประเทศไทยสมัคร

ดาวโหลดใบสมัค

http://www.takchamber.com/index.php

           นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 แล้วกิจกรรมดังกล่าวมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเมียนมาดียิ่งขึ้นอีกด้วย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดอีกมากมายที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการทุกกลุ่มวัย เมื่อเสร็จสิ้นจากกิจกรรมแล้ว ทุกท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์ของตนเองได้จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงด้วย เพื่อให้สัมผัสถึงการท่องเที่ยวเมืองชายแดนให้ทุกท่านได้สนุกกับการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– ททท. สำนักงานตาก ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3,  tattak@tat.or.th และ www.facebook.com/taktravel

หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ที่อยู่ 885 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 เบอร์โทรศัพท์ 055 – 564132 , 088-2781299 ,086-4481131 แฟ็กซ์ 055-564131 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครทางเว็ปไซต์ WWW.TAKCHAMBER . COM
              www.facebook.com/takchamber Facebook fanpage : Thai – Myanmar Bike 2016