Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จ.กาญจนบุรีเชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง

11870800_1002820446429083_1541437178044322608_n

 

11921772_1002820456429082_4882624221494537846_o

 

หนาวนี้เชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แปลงพืชผักเมืองหนาว ไร่สตรอบเอรี่ปลอดสารพิษ สวนกาแฟ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-510766