Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดปี 59

received_965544436855998.jpeg

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด“แห่ข้าวพันก้อน” เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น การจัดทำมณฑลปะรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และ การถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา “1,000 พระคาถา” และ งานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ด ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ บึงพลาญชัย ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงาม และมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสามารถชื่นชม และร่วมบุญได้อย่างอิ่มเอิบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พิธีแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถา” ซึ่งจะจัดพิธีการขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 05.00 – 06.30 น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย
                   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีและวีถีอีสาน ร่วมงานแห่ข้าวพันก้อน บูชาพันพระคาถาในงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2559 ….มากินข้าวปุ้น(ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ…และท่องเที่ยว ณ ใจกลางอีสาน จังหวัดขอนแก่น – ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น 043 – 227714 -5