Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช อำเภอสังขละบุรี

IMG_5447

IMG_5526

IMG_5518

IMG_5459

 

                                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

                    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30  น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านเสน่พ่อง อ.สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี มีนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ,รองผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอสังขละบุรี และข้าราชการเฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดถวายถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช หมู่ที่ 1  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี มีพล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๐๕  โดยหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗๐๗ ในขณะนั้น ใช้วัสดุในท้องถิ่นทั้งหมด หลังคาใช้ตองหวาย ฝาไม้ไผ่สับฟาก เสากลมไม้เนื้อแข็งกระเทาะเปลือก สร้างเป็นอาคารชั่วคราว มีนักเรียน ๑๐ คน สอนแบบรวมห้องมีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ๒ นาย เมื่อสร้างเสร็จใช้ชื่อว่า “ร.ร.ตชด. อนุเคราะห์ที่ ๔” ต่อมาในปี ๒๕๑๑  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ และชาวบ้านเห็นว่าอาคารเก่าชำรุดมากจึงได้ดำเนินการสร้างใหม่เป็นอาคารถาวร มี ๒ ห้องเรียนในที่ดินของสำนักสงฆ์บ้านสะเนพ่อง เนื้อที่ ๒ ไร่ เมื่อสร้างเสร็จใช้ชื่อเรียกว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอนุเคราะห์ที่ ๔ บ้านสะเนพ่อง” ต่อมาอาจารย์วรณี สุนทรเวช อาจารย์โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาหาข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ประวัติความเป็นมาของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่หมู่บ้าน สะเนพ่อง มาเห็นสภาพโรงเรียน จึงได้มอบเงินมาจำนวนหนึ่งให้จัดหาวัดสุอุปกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จพร้อมบ้านพักครูอีก ๑ หลัง ต่อมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ทูลเชิญสมเด็จพระบรมราชชนนี ฯ ทรงรับไว้ในพระบรมชูปถัมภ์ และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงเสด็จเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สโมสรไลออนส์มหาจักร ฯ ได้มาสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๒ ห้องเรียนให้อีกหนึ่งหลัง

โอกาสนี้ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง 2 คน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน  จากนั้นเสด็จฯเข้าอาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก  ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ต่อจากได้นั้นทอดพระเนตรกิจกรรมพยาบาล โรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์ ห้องสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพของชาวบ้านและนักเรียน พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา จากนั้นทรงดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน  หน่วยแพทย์ทันตกรรมพระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยแพทย์พระราชทานและคณะครูและนักเรียน   จำนวน 2 ชุด

********************************

ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง–ข่าว /-พิมพ์

พัชรพล เจริญสุข/ภาพข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี