Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“ขับรถเที่ยวภาคกลางสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม”

1462123089990.jpg

             เมื่อวันนี้ 30 เม.ย. 2559 นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน 120 คน ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบแรลลี่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้  “ขับรถเที่ยวภาคกลางสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม” 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ ทราเวล และผู้ให้การสนับสนุนมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงการศึกษาเรียนรู้

                  ภาพ-ข่าว โดย  // หมวดต๊อบ ททท.กาญจนบุรี