Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จ.เพชรบุรีเปิดโครงการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านวัวเทียมไถ

1462721513800.jpg1462721516389.jpg
                         เมื่อวันที่ 8พค.59 เวลา16.39 น.  นายยุทธพล อังกินันทน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี อดีต ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านวัวเทียมไถ ณ วัดนาพรม หมู่ 8 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีนายประทิว บัวขำ รองนายก อบต.นาพันสาม นายชอบ แกล้องกลั่น รองนายก อบต.นาพันสาม นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม ชาวบ้านในท้องที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

1462721505076.jpg1462721507225.jpg

1462721498625.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จัดขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำนาในอดีตและให้รู้ถึงบุญคุณของชาวนา รวมไปถึง วัว ควาย ที่ต้องทนเหนื่อยยากลำบาก ในการผลิตข้าวให้เราได้บริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ รวมทั้งอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านวัวเทียมไถให้คงอยู่คู่กับตำบลนาพันสามสืบไปด้วยอีกทั้งการละเล่นวัวเทียมไถเป็นการละเล่นที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีไม่มากและมีเฉพาะแต่ละพื้นที่เท่านั้น.
   ภาพ//ข่าวโดย// มณฑิตา รายงาน