Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

เพชรบุรี “เล่นน้ำปลอดภัย ใส่เสื้อชูชิพ ” โครงการของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

1466180296179.jpg1466180298255.jpg1466180301936.jpg1466180300253.jpg
                     นายกยอด มาคล้าย นายกเทศบาลตำบลหาดเจ้า ผลักดันการท่องเทียว “เล่นน้ำปล่อยภัย ใส่เสื้อชูชิพ”จุดประเพื่อความปล่อยภัยขอผู้ลงเล่นน้ำในทะเลซึ่งระยะเวลาที่ผ่านจากสงกาต์ที่ผ่านมาถือว่าได้การตอบรับจานักท่องเทียวอย่างดี รวมไปถึงแม่ค้าที่ขายของตามหาดเจ้าก็ให้ความรวมมือเรื่องการดูแลและควบคุ้มราคาอาหารเครื่องดื่มให้เท่าราคาท้องตลาด และช่วยดูแลความสอาดตามหาด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าว่าทำไมถึงมีแนวคิดนี้ขึ้นมาได้ เจ้าที่ได้บอกถึงที่มาของโครงการ”เล่นน้ำปล่อยภัย ใส่เสื้อชูชิพ”ว่านายกยอด มาคล้าย ท่านได้สังเกดเห็นว่ามีผู้ปกครองหลายท่านที่พาลูกหลานมาเล่นน้ำ เสียดายเงินที่จะเช่าเสื้อชูชิพให้ใส่เพราะบางครอมครัวก็มากันหลายคน ท่านจึงนำเงินส่วนตัวของท่านมาชื้อเสื้อชูชิพซึ่งพอพ่อค้าแม่ค้าได้ทราบก็ได้รวมเงินเพื่อซื้อเสื้อชูชิพร่วไปถึงเพื่อนๆขอท่านนายกยอด มาคล้า ได้เห็นว่าโครงนี้ดีและปล่อยภัยกับนักท่องเทียว ก็ได้รวมเงินมาซื้อเสื้อเพิ่มแค่นำบัตรมาแลเสื้อชูชิพไม่ต้องมีค่าเช่า และยังมีทหารมาเดินดูแลตามชาดหาด วันหยุดจะมีดนตรีคาราโอะเกะให้นักท่องเทียวได้ร้องเพลงฟรี และตอนนี้ถนนสายหาดเจ้าสำราญกำลังมีการขยาดถนนสี่เลนเพื่อจะได้เดินสดวกสบาย เพราะเป็นทางลัดซึ่ง สามารถไปได้หลายทาง เช่นท่ายาง บ้านลาดฯ นายกยอด มาคล้าย นายกเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญหลังใหม่ เชิญให้ท่องเทียว มาหาดเจ้าสำราญกันวันหยุด ที่หาดเจ้าสำราญ
มณฑิตา ศูนย์ข่าวเพชรบุรีรายงาน ์