Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรีจัดกิจกรรม“ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้ล่วงลับ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว”

47506034750598

                       วันที่  1เดือนมกราคม 2560 เวลา8.30น.ณ.บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.อ.(พิเศษ)ผศ.ดร. สุรินทร์ จันทร์เพียร -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)-รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกาญจนบุรี -ประธานสันนิบาตสมาคมจังหวัดกาญจนบุรี-นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี-ประธาน สมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย- เมียนมาร์สาขากาญจนบุรี-ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันตกสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน“ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้ล่วงลับ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว”  โดยมีนางสาวสุภาพร จันทวัฒน์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงาน

dscf4609_resizeddscf4602

วันขึ้นปีใหม่ถือเอาวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามแบบสากลทั่วไป ซึ่งต่างถือกันว่าเป็นวันที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันก็ทำให้เราได้สำรวจตัวเองย้อนหลังไป 1 ปีว่า เมื่อเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่นี้ เราได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือไม่และได้กระทำคุณงามความดีอันใดไว้บ้าง และควรหาโอกาสกระทำคุณงามความดียิ่งๆขึ้นทุกปี โดยมีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ คือ การทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ ณ 
บริเวณนี้

4750586

dscf4598

คือสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า และอินเดียอีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงอย่างทุกทรมาน

9947505974750588

 

สะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เวลาสร้างเพียง 1 เดือน โดยนำเหล็กจากมลายูมาประกอบเป็นชิ้น ๆ ตอนกลางทำเป็นสะพานเหล็ก 11 ช่วง หัวและโครงสะพานเป็นไม้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัoที่25ธันวาคม พ.ศ. 2486 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักท่อนกลาง ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ด้วยเหล็กรูปเหลี่ยมเมื่อปีพ.ศ. 2489 จนสามารถใช้งานได้ปัจจุบันการดำเนินงานครั้งนี้มีภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรมงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้ล่วงลับ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว” เป็นประจำ ใน วันที่ 1 มกราคม 2560 ของทุกปี โดยจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ บนสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งเดียวของโลกในการอุทิศส่วนกุศล ทำความดี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและเตรียมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ในทุกๆ ด้านตลอดปี 2560 และ ตลอดไป