Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ปั่นเพื่อชีวิต พิชิตเนินสวรรค์ ครั้งที่ 2 เทิดไท้องค์ราชัน

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99line5

 

                          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับการแข่งขันปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อชีวิต พิชิตเนินสวรรค์ ครั้งที่ 2 เทิดไท้องค์ราชัน  ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดการแข่งขันจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสหกรณ์นิคมและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พัฒนานักกีฬาจักรยานของจังหวัดกาญจนบุรี สู่นักกีฬามืออาชีพ

โดยนายสำรวม  ใจซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสหกรณ์นิคม เปิดเผยว่างานแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดไท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งถึงสองพระองค์ โดยจัดเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร45013

45008

                         นายสำรวมยังได้กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้เปิดรับสมัคร 2 ประเภทคือ เสือหมอบ ระยะทาง 42.3 km / เสือภูเขาระยะทาง 35.4 km  แบ่งเป็นรุ่น Open ไม่จำกัดอายุ / รุ่นอายุไม่เกิน18ปี / รุ่นอายุ30-39ปี / รุ่นอายุ40-49 ปี / รุ่น 50 ปีขึ้นไป  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับถ้วยที่ระลึกอย่างดี เสื้อปั่นจักรยาน อาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงท่านละ 500 บาท  รุ่น VIP ระยะทางประมาณ 10 km จะได้รับถ้วยเกียรติยศ เสื้อที่ระลึก อาหารเช้าอาหารกลางวัน  โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงท่านละ 1,000 บาท  นากจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษสำหรับรุ่นเทิดไท้องค์ราชัน ระยะทางประมาณ 10 km ไม่จำกัดชนิดจักรยาน ไม่จำกัดเพศ อายุและระยะทาง ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท จะได้รับถ้วยที่ระลึก เสื้อปั่นจักรยาน อาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพียง 500 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทเสือหมอบ(ชาย-หญิง) รับสมัครจำนวน 200 ท่าน
เสือหมอบชาย ระยะทางประมาณ 42.3 กม.
รุ่น A1 OPEN ไม่จำกัดอายุ
รุ่น A2 อายุ ไม่เกิน 18 ปี
รุ่น A3 อายุ 30-39 ปี
รุ่น A4 อายุ 40-49 ปี
รุ่น A5 อายุ 50 ปีขึ้นไป

เสือหมอบหญิง ระยะทางประมาณ 42.3 กม.
รุ่น B1 OPEN ไม่จำกัดอายุ
รุ่น B2 อายุ ไม่เกิน 18 ปี
รุ่น B3 อายุ 30-39  ปี
รุ่น B4 อายุ 40 ปีขึ้นไป
ประเภทเสือภูเขา(ชาย-หญิง) รับสมัครจำนวน 200 ท่าน
เสือภูเขาชาย ระยะทางประมาณ 35.4 กม.
รุ่น C1 OPEN ไม่จำกัดอายุ
รุ่น C2 อายุ ไม่เกิน 18 ปี
รุ่น C3 อายุ 30-39  ปี
รุ่น C4 อายุ 40-49 ปี
รุ่น C5 อายุ 50 ปีขึ้นไป

เสือภูเขาหญิง ระยะทางประมาณ 35.4 กม.
รุ่น D1 OPEN ไม่จำกัดอายุ
รุ่นD2 อายุ ไม่เกิน 18 ปี
รุ่นD3 อายุ 30-39  ปี
รุ่นD4 อายุ 40  ปีขึ้นไป

 

* ถ้วยวัดใจ  รุ่นละ 5 อันดับ

* รางวัลพิเศษ ถ้วยพิชิตเนินสวรรค์ 4 รางวัล สำหรับผู้ที่ถึงจุดชมวิวเนินสวรรค์เป็นคนแรกในแต่ละประเภทการแข่งขัน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-685038 / 081-9954997 / 08-56000119