Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต ในงาน “วันหนองหาร”

15992149_1359541794097905_961085204_o

                   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ศูนย์หนองหารศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต ในงาน “วันหนองหาร” วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. – 14.00 น. ณ เกาะดอนสวรรค์ หนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรม พิธีสืบชะตาชีวิตหนองหารหลวง พิธีบวชต้นไม้ ปล่อยปลากลับวัง ร่วมทำความสะอาดเกาะดอนสวรรค์ การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ สอบถามรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับเสื้อ “วันหนองหาร” ใส่ร่วมงาน ได้ที่ คุณวัชระ เพียสา (เปี๊ยก) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร โทร. 089 980 8285