Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประชุมวิสามัญ เตรียมโชว์งานท่องเที่ยวโลกในประเทศเยอรมันนี พร้อมคัดเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

DSC_0072DSC_0068

                    เมื่อวันที่17 ม.ค 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดย น.ส.นันทิดา อติเศรษฐ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายกฤษ ศรีฟ้า อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนหน่วยงานเอกชน และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการจัดทำโรดโชว์ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ในช่วงเดือน มีนาคม 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการแสดงความประสงค์ที่จะไปร่วมงานจำนวน 13 ราย โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เน้นให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงธรรมชาติที่งดงาม น้ำทะเลสดใส หาดทรายที่ขาวสะอาด จนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าจังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามติดอันดับโลก

129760

   โอกาสนี้ได้มีการคัดเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาจังหวัดพังงา โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อจำนวน 3 ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 1 ราย อีก 1 ราย สละสิทธิ จึงเหลือเพียง นายธวัช นิรนาถวโรดม ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเขาหลัก ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 7 ราย ในจำนวนนี้มีนางจตุพร ช่างเหล็ก อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และนายพิสิษฐ์ เส็งกิ่ง นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จ.พังงา ร่วมเป็นกรรมการด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

083-6388373