Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560”

 

 

 

 

 

1490071195496-500x250

 

 

                  ตามที่ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิช วิลเลจ) มีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดศูนย์เรียนรู้ขึ้นภายในตลาด พัฒนาร้านค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน และๆด้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากประมงจังหวัดราชบุรีนั้น

                        ททท.สำนักงานกาญจนบุรี นำโดยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 18 องค์กร ตามนโยบายของตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิช วิลเลจ) เพื่อผนึกกำลังให้เกิดการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  ภาคประชาชน กลุ่มหรือชมรมในการทำงานเชื่อมโยงประสานกันในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาบูรณาการความร่วมมือ ที่จะพัฒนาตลาดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560” “All Thailand Gold Fish Show #1” ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดกลางปลาสวยงาม (ฟิช วิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

                       นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560” “All Thailand Gold Fish Show #1” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ ตลาดกลางปลาสวยงาม (ฟิช วิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ชมการประกวดปลาเงินปลาทองทั้ง 17 ประเภท ชมการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ด้านปลาสวยงามจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดกุ้งสวยงาม การประกวดภาพวาดระบายสี สนุกไปกับเกมส์ชิงรางวัลต่างๆ ททท.สำนักงานกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมงาน งาน “มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560” “All Thailand Gold Fish Show #1” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอบ้านโป่ง เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น วัดโพธิ์คู่ อำเภอบ้านโป่ง ชมความสวยงามของโบสถ์สแตนเลส เป็นต้น

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์  0 3451 1200, 0 3451 2500 ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan