Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จ.ราชบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน

14 ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน

 

ชื่องาน                    ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน

วันจัดงาน                14-16 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน        วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

ไฮไลท์ของงาน       การประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติประกอบจินตลีลาในบทเพลงพระราชนิพนธ์   การประกวดธิดาดอกไม้ ธิดาอาเซียน และการประกวดนางงอมหัวไชโป๊ว การแข่งขันเรือยาว แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม        คุณสุธิดา กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โทรศัพท์ 092 257 9053