Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงานงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรี

12 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ราชบุรี

 

ชื่องาน                    งานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรี

วันจัดงาน                13 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน        ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ไฮไลท์ของงาน       ชมการแสดงทางวัฒนธรรม “อิ่นกอน ฟ้อนแกน” ของชาวไทยทรงดำ การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว และการออกร้านจำหน่ายสินค้า    

ติดต่อสอบถาม          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  โทร.032 322862