Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง

11 สงกรานต์ลาวเวียง ต.บ้านสิงห์

 

 

ชื่องาน                    งานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง

วันจัดงาน                 13 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน         วัดบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน       ชมพิธีบวงสรวงบรรพชนลาวเวียง การแสดงรำลาวเวียง กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่ดอกไม้ฉลองสงกรานต์ลาวเวียง

ติดต่อสอบถาม         กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โทร  032 744 211