Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ชวนร่วมโครงการมหกรรมบูรณพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว”

384092

 

                  ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ชวน   สร้างพระพุทธปูรณพัฒน์เลาขวัญ ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาตร์ถิ่นบ้านเขานางสางหัว ปั่นจักรยานร้อยดวงใจตามรอยพ่อ สู่ต้นกล้าเลาขวัญใน “โครงการมหกรรมบูรณพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

384204แบบ1แบบ2

                                      ชุมชนบ้านเขานางสางหัว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว โรงเรียนบ้านนางสางหัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสังคม และองค์การต่างๆ ร่วมกันจัดงาน “โครงการมหกรรมบูรณพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์พระ บำรุงพระพุทธศาสนา ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการบูรณาการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน ดั่งคำขวัญอำเภอเลาขวัญที่ว่า “โบสถ์เก่ามิ่งขวัญ อีสาภาคกลาง ชุมทางเกษตรกรรม ผ้าทองามล้ำ แหล่งห้วยน้ำเทียน หลวงพ่อเยี่ยมรวมใจ งามวิไลเบญจรงค์ มั่นคงด้วยน้ำใจ”

384207

             

 

                          นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า     การจัดงาน “โครงการมหกรรมบูรณพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว” ภายใต้การจัดกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเทศน์มหาชาติแบบล้านนา จากสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน การจัดนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ถิ่นบ้านเขานางสางหัว นิทรรศการคำขวัญอำเภอเลาขวัญ กิจกรรมเข้าค่ายแกนนำเยาวชนต้นกล้าเลาขวัญ  กิจกรรมฐานเรียนรู้ของเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร การแสดงเพลงฉ่อย กิจกรรมการปั่นจักรยาน ร้อยดวงใจตามรอยพ่อ สู้ต้นกล้าเลาขวัญ ชวนชิมอาหารคาวหวาน ชื่นฉ่ำน้ำสมุนไพรในถิ่นเลาขวัญ หล่อองค์พระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ย้อนรอยประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ดื่มด่ำรสชาติอาหาร ความเป็นถิ่นฐาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

384094384093

                     

 

   ผอ.ททท.สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะได้ร่วมทำบุญสร้างพระ ฟังเทศน์มหาชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล และปั่นจักรยานวัดใจเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วนั้น ยังสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เช่น วัดทิพย์สุคนธาราม ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) สร้างโดยโลหะสำริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ภายในมีอาคารนิทรรศอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก่อกำเนิด การเผยแผ่ และพัฒนาการด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์  ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan