Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงาน”หัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์”

5741313

                    จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานหัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์ เปิดบูธเลือกซื้อผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP จากกลุ่มผู้ผลิตจากกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” และต่างจังหวัด และชมการแสดงสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “หัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ก่อเกิดรายได้ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นรูปธรรม
                         นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนากรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 กว่า 16 ปีแล้ว มีผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP จำนวน 1,615 ราย 2,584 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้าไหมแพรวา ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ ผ้าผู้ไทย กระเต๊าะไม้ไผ่ ผ้าไหมสมเด็จ กระเป๋าผ้าและหนัง ปี 2559 สร้างรายได้ให้ชาวกาฬสินธุ์จำนวน 2,594,606,570.-บาท มีสินค้า OTOP ขึ้นเครื่อง คือ ผ้าพันคอไหมแพรวาของศิลปิน OTOP พงชยุตม์ โพนะทา สำหรับการจัดงานหัตศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์ ที่กำหนดจัดงานถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ต่างจังหวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จำนวนกว่า 70 บูธ แบ่งเป็นโซนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของที่ระลึก สมุนไพร OTOP ชวนชิม กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก ของดี ของเด่นกาฬสินธุ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของศิลปิน นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ กิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์