Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“วันธรรมดาน่าเที่ยว@ภาคกลาง”

rightads

 

                               นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ ททท. ได้กำหนดแผนดำเนินการด้านตลาดท่องเที่ยวในประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสความต้องการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดา กระจายนักท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางกระจุกตัวในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงเทศกาล กระตุ้นให้เดินทางวันธรรมดาเพิ่มขึ้นตลอดปี 2560 ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “วันธรรมดาน่าเที่ยว@ภาคกลาง” ขึ้น ด้วยการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่จำแนกตามจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ใน 6 โซนภาคกลางมานำเสนอ ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑลสุขหรรษา เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน ผจญภัยหัวใจสีเขียว เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ทะเลวัง และ แดนสวรรค์ตะวันตก เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว@ภาคกลาง อีกช่องทางหนึ่ง

ข่าว สกจ.วันธรรมดาน่าเที่ยว 1_01

       ผอ.ททท.สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว@ภาคกลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจไทยสร้างวันธรรมดาให้เป็นวันเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว (จากข้อมูลในรอบ 1 ปีมีวันหยุดอยู่ 100 กว่าวัน และมีวันธรรมดามากกว่า 200 วัน) เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวกันเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพิ่มอัตราส่วนและจำนวนการซื้อขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวันธรรมดา ไม่ทำให้รายได้กระจุกอยู่ในวันหยุด อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภูมิภาคภาคกลาง อาทิ โรงแรม ที่พัก, บริษัทนำเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สินค้าและบริการท่องเที่ยว เป็นต้น

        ททท.สำนักงานกาญจนบุรี รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งหมด 43 สถานประกอบการ (กาญจนบุรี 37 แห่ง และราชบุรี 6 แห่ง) พร้อมที่จะผนึกกำลังในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะกระตุ้นให้เกิดความนิยมเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นเกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง ททท. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน สามารถเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร “ท่องเที่ยววันธรรมดา 17 จังหวัดภาคกลาง” พร้อมชูข้อดีของการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาให้เห็นความแตกต่างว่า…

ข่าว สกจ.วันธรรมดาน่าเที่ยว 1_02

/เที่ยววันธรรมดา

       #เที่ยววันธรรมดาดีอย่างไร?

        การท่องเที่ยววันธรรมดา สร้างความคุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยว ในมิติต่างๆ เช่น

  1. สะดวก, สบาย :-

        ไม่ต้องไปแย่งกันกินกันใช้เหมือนช่วงวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ สะดวกสบายแน่นนอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ตลอดจนเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

  1. ถูก, ประหยัดค่าใช้จ่าย :-

        ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า ประหยัด ถูกกว่าแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักที่ราคาถูกกว่า การเดินทางที่ประหยัดได้มากกว่า ประหยัดทั้งเวลาทั้งน้ำมัน (เพราะรถไม่ติดมากเหมือนวันหยุด) ค่าใช้จ่ายใช้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ก็ถูกกว่าเช่นกัน (ถ้าหากคุณไปในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาของการท่องเที่ยวมมักจะสูง แต่ถ้าคุณไปวันธรรมดา ราคาทุกอย่างถูกลงมาก ช่วยประหยัดไปได้เกือบ 50% หรือมากกว่านั้น ก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับตัวนักท่องเที่ยวเองด้วย)

  1. เที่ยวแบบมีสไตล์ได้รับการบริการอย่างเต็มอิ่ม :-

        การท่องเที่ยวของคุณจะมีสไตล์ ตามโปรแกรมที่คุณสามารถออกแบบท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ เป็นนักท่องเที่ยวแบบ VVIP ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จากผู้ให้บริการต่างๆคุณคือ”แขกพิเศษ”

  1. สนับสนุนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการไทย :-

        เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตราฐานสินค้าและก่อให้เกิดแข่งด้านบริการธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้กระจายสู่ภาคส่วนต่างๆ อย่างสมดุลเพิ่มมากขึ้น เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ ยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจต่อผู้ประกอบการทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ธุรกิจรถเช่า เรือเช่า ร้านขายของฝาก-ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

        นอกจากนี้แล้ว ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ได้ประสานงานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากในพื้นที่รับผิดชอบ จัดแพ็คเกจท่องเที่ยวพิเศษในวันธรรมดามานำเสนอ พร้อมจำหน่ายโดยตรงให้นักท่องเที่ยว ได้ช้อปปิ้งล่วงหน้าในราคาพิเศษ “เที่ยววันธรรมดา” สามารถลุ้นช้อปปิ้งท่องเที่ยวของดีราคาประหยัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มินิเว็บไซด์ www.วันธรรมดาน่าเที่ยว.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๑๕๒๙ อีเมล tatkan@tat.or.th

…………………………………………