Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West”

20170726_18581120170726_183049

page

                               วันที่ ( 26 ก.ค. 60 ) เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณข้างสนามกลีบบัว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายรณชัย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า“มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West” สุดยอดสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน   ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West”  ขึ้น    ในระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี กับ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเมืองกวางซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คูหา พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis  ด้านอาหาร การบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดกิจกรรมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย