Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

กาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ “รวมพลกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่2”

1196319
                                เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. ที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นาย กุลศักดิ์ โชติยะปุตตะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพและจิตอาสา นับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพราะการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการนำส่งผู้ป่วยรับการรักษาช้าเกินไป เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุบัติการณ์ของความพิการ และอัตราตายที่สูง ในประเทศไทยมีองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นจำนวนมาก มีสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหลายระดับ มีการปฏิบัติงานทั้งกู้ชีพกู้ภัย เมื่อมีภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น จะสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งอุบัติเหตุขนาดใหญ่ หากมีการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่างๆนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของการปฏิบัติงานช่วยเหลือภาครัฐ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย มีเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย มีเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต่อไป
                             นายกุลศักดิ์ฯ เปิดเผยต่ออีกว่า มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินของภาคเอกชน 2.เพื่อสนับสนุนการจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยภาคเอกชน ซึ่งเป้าหมายโครงการ เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละภาคได้มีการพัฒนาศักยภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันปีละ 1 ครั้ง โดยองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ ผนึกกำลังร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง สืบสานพระราชปณิธานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชารัฐสร้างสุข รู้รัก สามัคคี ปรองดอง พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานให้ยั่งยืน ในงาน ” รวมพลกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่2 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประธานเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาเรื่องกู้ชีพกู้ภัยไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ด้าน อ.วันจักร จันทร์สว่าง กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพ-กู้ภัย เปิดเผยว่า ภายในงานจะได้พบกับ EMS-RESCUE WALKING STREET (ตลาดนัด ฅน กู้ชีพ-กู้ภัย) โดย… เอก ร่วมกตัญญู (สนใจ ออกร้านในงาน ติดต่อ)โทร. 089-441-6010 ชมการให้ความรู้ ฐานกู้ชีพกู้ภัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อ 6 ฐานความรู้ คือ1. ฐานการกู้ชีพกู้ภัยด้วยเชือก เรียนรู้เรื่องการทำงานในที่สูงและการลำเลียงในพื่นที่ลาดโดยการใช้เชือก เรียนรู้เรื่องการตกกระชากของเชือก เรียนรู้หลักการเข้าถึงด้วยเชือก ปีนขึ้นลง ผ่านปมเชือก เปลี่ยนเส้นเชือก เรียนรู้ระบบรอกทดแรงในระบบต่างๆ ในการทำงานและกู้ภัย เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสพภัยในแนวขนานและแนวดิ่ง โดยกู้ภัยสว่าง 2.ฐาน โรดเซฟตี้ จากรับเป็นรุก เปลี่ยนบทบาทผู้อยู่กับปัญหามาแก้ไขปัญหา ฐาน พบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ การนำข้อมูล สถิติไปใช้ในเชิงป้องกัน และยังมีสิ่งที่ทุกๆท่านจะได้เรียนรู้อีกมากมายเพื่อนำไปใช้กับองค์กร เรียนรู้ระบบ GEO ITEMเชื่อมโยงการทำงานกับ สพฉ. เพื่อนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยกู้ภัยสว่าง 3.ฐานอัคคีภัย องค์ประกอบของไฟจากอุบัติเหตุทางถนน ไฟในอาคาร วิธีการจัดการ ดับเพลิง โดยฮุก31นครราชสีมา 4.ฐานกู้ภัยทางน้ำ โดยกู้ภัยร่มไทร 5.ฐาน Hazmat กู้ภัยสารเคมี โดยกรม ปภ. 6.ฐาน แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดย กรม ปภ. คลินิกคลายทุกข์ ทุกปัญหามีทางออก 1.ห้องทั่วไป สัญญาณไฟ วิทยุ ต่อทะเบียนรถกู้ภัย โดยผู้รู้จาก กสทช. ขนส่ง สตช. 2.ห้อง อศป. ต่อใบประกาศ ต่อบัตร อบรมมาตรฐานกู้ชีพ หลักสูตร กู้ภัย โดยผู้รู้จาก สพฉ. ปภ. 3.วีรชน คนข้างถนน สวัสดิการกู้ชีพกู้ภัย ให้เราดูแล จาก อาสาสมัครจากไปในหน้าที่ ครอบครัวต้องไม่เดือดร้อน ให้พวกเราช่วยกันดูแล โดย บ.กลาง
ส่วนนาย เจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เปิดเผยว่า ฝ่ายจัดงานฯ มีความพร้อมในการต้อนรับ โดยการประสาน ขอความร่วมมือมูลนิธิต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 มูลนิธิ จับมือกันเพื่อร่วมกันทำการต้อนรับ มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยกว่า 400 มูลนิธิทั่วประเทศไทย จำนวนผู้ที่จะเดินทางมาไม่น้อยกว่า 3,000-4,000คน เพื่อทำการร่วมประชุมสัมมนาในงาน “รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย ครั้งที่ 2” นี้ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2560 จัด ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.- 3 ธ.ค.60 ก็จะทำให้มีความคึกคักในการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนผู้ประกอบการที่ลงทุนขายของภายในงาน และธุรกิจด้านที่พักรีสอร์ท โรงแรมต่างๆ ที่จะต้องใช้ในช่วงงานนั้นอย่างน้อยกว่า 1,300ห้อง หรืออาจจะมากกว่านั้น สำหรับคณะต่างๆที่มีผู้ติดตามมา และการจัดเลี้ยงอาหารในห้องประชุม ทางฝ่ายจัดก็จะทำการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงกันกับร้านเด็ดเด่นดังๆในจังหวัดกาญจนบุรี โดยการออกเป็นซุ้มอาหารบุฟเฟ่ต์ แทนที่จะใช้เป็นโต๊ะจีนหรือสั่งอาหารในเจ้าเดียวก็จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงกัน ถือว่าเป็นผลประโยชน์เป็นรายรับที่ได้ทั่วถึงกันถ้วนหน้าอีกด้วย และท้ายที่สุดหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงก็อาจจะมีบางคณะที่อาจจะอยู่เที่ยวต่อเพื่อสัมผัสความเป็นดินแดนแห่งภาคตะวันตกที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งด้านธรรมชาติอาทิเช่น อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี ซึ่งที่กล่าวมานี้หากคณะที่เดินทางมาร่วมงานอยู่เที่ยวต่อก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับในท้องถิ่น พื้นที่นั้นๆ ซึ่งก็เป็นผลจากการที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั่นเอง.

    ภาพข่าวโดย # Mr.เหลิม @1