Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

วัดบ้านทอง(ท่าล้อ)ทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560″

22375584_1504988302911606_481784695_o

S1990073

 

                               ชาวตำบลท่าล้อร่วมทำบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา คณะกรรมการวัดบ้านทอง (ท่าล้อ)และชาวบ้านท่าล้อ ตำบลท่าม่วงร่วม”ทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560″ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป วันที่6 ต.ค.60เวลา 09.00 น. ณ.วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พระครูสมุห์จิรพาช์ ญาณณุตโม เจ้าอาวาสวัดบ้านทอง (ท่าล้อ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดบ้านทอง นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ชาวอำเภอท่าม่วง ร่วมกับวัดบ้านทอง (ท่าล้อ) จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา ในเทวโลก ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยการจัดเตรียมข้าว ขนม ผลไม้ สำหรับใส่บาตร พร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาสืบไปและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ อีกด้วย. ……………….