Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

Amazing Green : A’Maze 2017

11

 

                        Amazing Green : A’Maze 2017 เพราะอยากสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเริ่มต้นจัดทำโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน Amazing Green : A’Maze 2017 หรือชื่อเรียกสั้นๆ จำง่ายๆ ว่า A’Maze เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเกษตรกร นอกเหนือไปจากการขายผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยังได้เห็นสีสันสนุกๆ และสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

                นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมรายได้ทางการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Creative Agri-Tourism สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเพาะปลูก เป็นการเสริมสร้างและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน Amazing Green : A’Maze 2017 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-19 และ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยการแปลงพื้นที่กว่า 68 ไร่ ให้กลายเป็นเขาวงกตที่มาจากทุ่งข้าวโพด (Corn Maze) และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ครอบครัวสมัยใหม่ (Millenial Family) ที่มีลูกหลานอายุระหว่าง 4-10 ปี ได้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของผลผลิตทางการเกษตร เห็นคุณค่าของเกษตรกร เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวบ้านภายในท้องถิ่นอีกด้วย

 

22

 

   สำหรับกิจกรรมภายในงาน Amazing Green : A’Maze 2017 บนพื้นที่กว่า 68 ไร่ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

  1. Corn Maze : เขาวงกตจากทุ่งต้นข้าวโพด

การผจญภัยในเขาวงกตไร่ข้าวโพด บนเนื้อที่กว่า 9 ไร่ (ทางเดินกว่า 1.5 กิโลเมตร) ภายในเขาวงกตจะมีฐานกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเกษตร และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ไหวพริบและจินตนาการต่างๆ ผ่านเกมส์และกิจกรรมที่ท้าทาย ส่วนผู้ใหญ่ก็จะได้เล่นสนุกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง หากคนไหนสามารถพิชิตกิจกรรมได้ครบทุกฐาน ทางเราก็มีรางวัลสุด Eco ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแจกให้เด็กๆ นำกลับบ้านเพื่อเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกด้วย ใครกลัวว่าระยะทางในเขาวงกตจะไกลจนเดินไม่ไหว เราก็มี Skywalk ที่สามารถเดินขึ้นได้จากทางเข้างาน เพื่อไปยังจุดชมวิวทั่วบริเวณงาน และยังเป็นเส้นทางลัดไปยังโซนอื่นๆ ภายในงานได้

  1. Playground : ลานกิจกรรม

ลานกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการเคลื่อนไหว ผ่านการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ทั้งวิ่ง ปีนป่าย กระโดด และขี่จักรยานในบรรยากาศทุ่งกว้าง ยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆ ยังจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ เรียนรู้การช่วยเหลือ แบ่งปัน และการอยู่ร่วมกัน

  1. Farm Pavilion : ฟาร์มมากความรู้

ฐานกิจกรรมเรียนรู้การเป็นเกษตรกร ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ได้ลงมือปลูก และเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งยังมีเกษตรกรตัวจริงและผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และแนะนาอยู่ข้างๆ ทุกคนจะได้นาต้นไม้ที่ตัวเองปลูกกลับไปดูแลและเฝ้าดูการเจริญเติบโตที่บ้าน เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของผลผลิตจากเกษตรกร

  1. DIY Workshop : กิจกรรม DIY น่าสนุก

กิจกรรมสร้างสรรค์ง่ายๆ ที่ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่จะได้ลงมือทางานฝีมือที่มีชิ้นเดียวในโลก จากผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุใกล้ตัว นอกจากจะได้เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการทางศิลปะและอารมณ์แล้ว ยังได้เรียนรู้ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และยังสามารถเก็บเป็นของที่ระลึกนากลับบ้านได้ด้วย

  1. Talk & Show : การแสดงและสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

เวทีเสวนาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ มาร่วมเล่าประสบการณ์และแนวคิดดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ประโยชน์จากการเลี้ยงลูกนอกบ้าน และการแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจให้มาร่วมสนุกไปด้วยกัน

  1. Eco-Product Exhibition

เนื่องจากทางเราได้จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะใช้แจกเป็นของรางวัลในการร่วมเล่นฐานต่างๆ ในเขาวงกต จากวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจากนักสร้างสรรค์ต่างๆ เราจึงได้รวบรวมผลงานของทุกคนมาจัดเป็นนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถแวะเข้าไปดูไอเดียสุดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างหลากหลาย และน่าสนใจ

  1. Local Market : ตลาดท้องถิ่นสุดจริงใจ

ทางเราได้คัดสรรร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรท้องถิ่นขึ้นชื่อของเมืองกาญจน์และจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ที่นี่ที่เดียว เพื่อให้ทุกคนได้เลือก ช้อป ชิม ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าท้องถิ่นที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยกระจายรายได้สู่คนท้องถิ่นโดยตรง

พิเศษ (โซนแถม)

เพลิดเพลินไปกับอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างที่ปรุงจากแม่ครัวและวัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี ให้แวะเติมพลัง และนั่งพัก เพื่อไปสนุกต่อกับฐานกิจกรรมต่างๆ ราคาบัตร (จำหน่ายบัตรเฉพาะวันที่ 18-19, 25-26 พ.ย. 60) เด็กอายุต่าว่า 4 ปี เข้าฟรี/ เด็กอายุ 4-10 ปี ราคา 750 บาท (ต่อคน) และ อายุ 11 ปีขึ้นไป ราคา 500 บาท* (ราคานี้รวมค่าเขงาน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในงาน พร้อมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) เปิดจองบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่www.amazinggreenthailand.com เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Amazing Green Thailand www.amazinggreenthailand.com 1672 (TAT Call Center)