Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

10กพ.2561ยิ่งใหญ่งานประจำปีสมาคมชาวใต้จ.กาญจนบุรี

889868ชาวใต้2ชมรมชาว

สมาคมชาวใต้จ.กาญจนบุรี โดยการนำของนายเสนอ ชูจันทร์.นายก สมาคมชาวใต้ คนปัจจุบัน {อดีตผู้ตรวจราชกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ } กล่าวว่าสมาคมชาวใต้จะมีการจัดงานประจำปีของสมาคมชาวใต้ ขึ้นในวันที่  10กพ.2561  เวลา18.00น.ณ.วัดบ้านทองท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ภายในงานจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร..โต้ะจีน  เพลิดเพลินกับการชมวงดนตรีเอกชัย ศรีวิชัย เเละการเเสดง พื้นถิ่นศิลปะวัฒนธรรมของชาวใต้โนราห์ ไพศาล ขุนหนูขาว จึงขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมงานกับสมาคมชาวใต้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อจองบัตรจองโต๊ะ  ..Tel 081 -763 3832, // 081- 378 0281