Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

นายกสมาคมชาวใต้ จ.กาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการนำกระเช้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

  7009980

7009968

909019

           วันที่ 17 มค.2561 นายเสนอ ชูจันทร์ นายกสมาคมชาวใต้ จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอพรปีใหม่ 2561 และเรียนเชิญผู้ว่าฯเป็นที่ปรึกษาและประธานเปิดงานประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติ รับเป็นที่ปรึกษา เเละ เป็นประธานเปิดงานประจำปีสมาคมชาวใต้จ.กาญจนบุรี  งานประจำปีสมาคมชาวใต้ จ.กาญจนบุรี จะมีขึ้นในวันที่ 10 กพ. 2561 เวลา18.00น. วัดบ้านทอง วัดท่าล้อ จ.กาญจนบุรี   ท่านผู้ว่าฯยังได้สอบถาม ถึงการดำเนินงานของสมาคมฯ  ซึ่งนายกสมาคมฯได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินงานของสมาคมฯ และจำนวนสมาชิกชาวใต้ใน จ.กาญจนบุรี มีทั้งที่ทำงาน อยู่ในหน่วยราชการ เเละ การประกอบธุรกิจส่วนตัว.  การจัดงานปีนี้ สมาคมชาวใต้ จ.กาญจนบุรี  จะบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา  และบริจาคสนับสนุน การดำเนินงานกิจการ เหล่ากาชาด  จ.กาญจนบุรี ให้กับ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดฯอีกด้วย

 

ผอ.ทรงธรรม พิศุทธางกูร.// ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมชาวใต้ จ.กาญจนบุรี

เรียบเรียงโดยณัฐชนก เเสนดี //จากฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ