Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

“ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ”

27369178_1180416285394175_6215698679959742435_o27356131_1180416535394150_6777068742753076176_o (1)

27503983_1180416415394162_360153056603332255_o

 

                 วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุ ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอายุ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ โดยได้ผนวกกิจกรรมการแต่งไทยกับการออกกำลังกายเข้าได้ด้วยกันเพื่อสร้างการเรียนรู้ และสืบสานประเพณีไทยให้เข้ากับเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ อีกทั้ง สืบสานวัฒนธรรมการแต่งไทยโดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจำนวนประมาณ 1,000 คน ต่างแต่งกายในชุดไทยประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสวยงาม ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน

สุภาวดี สมศรี 
ส.ปชส.ลพบุรี-ข่าว