Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

พลาดไม่ได้!!!!โครงการประชารัฐ พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี

27654943_184716882289967_5818687724700456918_n

 

                     กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำร่องเปิดตัวกาญจนบุรีโมเดล เพื่อสร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานมีการให้ด้านการส่งเสริมอาชีพ เงินทุน แหล่งจำหน่าย ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกาญจนบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ(ธนาคาร SME) ธนาคารออมสิน (ธอส.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัด“โครงการประชารัฐ พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี”หรือ กาญจนบุรีโมเดล เพื่อสร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค ระหว่าง 7 หน่วยงาน จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่บริเวณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานจะมีการออกบูธจากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเป้าหมายให้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ได้รับบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ การค้า e-Commerce การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์และการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานการให้บริการคำปรึกษาการลงทุน ในการให้คำปรึกษาทางการค้าการลงทุน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธ.SME) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุนจากธนาคารต่างๆ การฝึกอาชีพให้ โดยนำชุดฝึกอบรมวิชาชีพมาสอนให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย การสาธิตนวดไทย การรับสมัครฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแสดงผลงานและตัวอย่างธุรกิจ ทั้งการแสดงฟาร์มเลี้ยงถังเช่า การสาธิตอุปกรณ์เดินท่อ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มราษฎรและการแสดงผลงานของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจ การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รวมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้า จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 120 บูธ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-21.00 น. น. นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ SMEs และ MSMEs กับร้านค้าโมเดิร์นเทรด อีกด้วย
                                                จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับบริการ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว