Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

ฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ.อุโบสถวัดถ้ำเจริญธรรม จ.กาญจนบุรี

page

 

                     เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา15.59 น. ณ.อุโบสถวัดถ้ำเจริญธรรมหมู่ที่ 8 ตหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนายวิฑูรย์ สิริรุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยมีนายพิสิษฐ์ เขาถ้ำทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า กล่าวรายงาน วัดถ้ำเจริญธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 บ้านนางแอ้ง ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 31 ไร่ 15 ตารางวา เริ่มดำเนินการสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อพ. ศ. 2536 โดยมีผู้ปกครองที่พักสงฆ์ตามลำดับ รูปที่1 พระอาจารย์บุญชู รูปที่ 2 พระอาจารย์ทำเนียบ รูปที่ 3 พระอาจารย์เชื้อ รูปที่ 4 พระอาจารย์รอด รูปที่ 5 พระสมนึก สญฺญโม รูปที่ 6 พระอาจารย์มา รูปที่ 7 พระอาจารย์พลู รูปที่ 8 พระอาจารย์สมนึก สญฺญโม รูปที่ 9 พระอาจารย์มานพ มาณโว (ศรีอรุณ) พศ.2532-2538 รูปที่10 พระสมุห์อำนวย วฑฺฒโน (ยางม่วง) พ.ศ.2538- พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลวังเย็น ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำเจริญธรรม ในปัจจุบัน

page

page

                    ทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน นางแอ้ง บ้านโป่งนก บ้านนากาญจน์ บ้านวังปลาหมู บ้านวังลาน และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างศาสนต่างๆ อย่างมั่นคงถาวรประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญกุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ และอุโบสถ สำหรับเป็นที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นศูนย์รวม กิจกรรมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน อุโบสถหลังนี้ มีลักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 30 เมตรยาว 60 เมตรซึ่งตั้งโดดเด่นเป็นสง่าประจักษ์ต่อสายตาในขณะนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๔๕ แล้วเสร็จเมื่อต้นปีพ. ศ. 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,391,639 บาท อุโบสถหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน ตำบลหนองหญ้าและตำบลใกล้เคียง อีกทั้งเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากพลังศรัทธา และความมานะพยายามของท่านเจ้าอาวาส คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วม การเสียสละ กำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ทำให้การก่อสร้างอุโบสถแล้วเสร็จสมบูรณ์นับเป็นการประกอบคุณงามความดีด้วยการเสียสละเป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งสมควรได้รับการยกย่อง ปัจจุบันวัดถ้ำเจริญธรรม ได้รับความอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชน 5 ตำบล ตำบลหนองหญ้าตำบลวังเย็น ตำบลบ้านเก่า ตำบลกลอนโด และตำบลเกาะสำโรงในความอุปถัมภ์โดยตลอด