Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

พิธีทำบุญวันช้างไทยจ.กาญจนบุรี

พิธีทำบุญวันช้างไทย (3)

พิธีทำบุญวันช้างไทย (1)

พิธีทำบุญวันช้างไทย (2)

 

ชื่องาน                          พิธีทำบุญวันช้างไทย

วันที่จัดงาน                  7 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน              มูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย (ปางช้างไทรโยค) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ไฮไลท์ของงาน              ชมพิธีไหว้ศาลปะกำ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของคนเลี้ยงช้าง ร่วมพิธีทำบุญช้างไทย และร่วมให้อาหารในงานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง    

ติดต่อสอบถาม             มูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย  โทร.089 911 8879, 034 591255

 

                                       นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย (ปางช้างไทรโยค) ได้กำหนดจัดงาน “ทำบุญช้างไทย” ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิอนุกรักษ์และบริบาลช้างไทย (ปางช้างไทรโยค) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงคงอยู่ของช้างไทย เพราะ “ช้าง” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้าง มีจำนวนลดลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธ์ไปในที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดวันช้างไทย ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับช้างในอดีตที่ได้ล้มหายเสียชีวิต และพร้อมทั้งเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของกษัตริย์ไทยมูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย (ปางช้างไทรโยค) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณช้างไทยเนื่องในวันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีช้างที่อยู่ในปางมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๙ เชือก โดยจัดเป็นโต๊ะจีนผลไม้ อาทิ กล้วย อ้อย และแตงโม ที่จัดวางเรียงรายไว้ให้ช้างได้รับกินเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของช้างไทยที่ในอดีตการช่วยงานมนุษย์มาเคยร่วมต่อสู้ในศึกสงครามปกป้องประเทศชาติ และยังมีส่วนสำคัญในอย่างยาวนาน อีกทั้งในส่วนของปางช้างไทรโยคในอดีตก็เคยใช้ช้างเหล่านี้ในการจัดแสดงโชว์ความสามารถของช้าง และนำนักท่องเที่ยวขึ้นหลังช้างเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งนำรายได้เข้าปางช้างมาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันนี้ทางปางช้างได้ปรับเปลี่ยนจากการทำธุรกิจโชว์ช้างและการพานักท่องเที่ยวเดินป่า มาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับช้างในปางอย่างใกล้ชิดแทน ร่วมให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง และการศึกษาวิถีชีวิตของช้างไทย ช้างอยู่อย่างมีความสุขกับธรรมชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในการจัดงานครั้งนี้ มูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย (ปางช้างไทรโยค) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับช้างอย่างใกล้ชิด มีกิจกรรม อาทิ การทำบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนต่างๆ และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานดังกล่าว
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย(ปางช้างไทรโยค) โทร. ๐๘๙๙๑๑๘๘๙๗,๐๓๔๕๙๑๒๕๕ หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan