Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 32 ปี 2561

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก (2)

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก (1)งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง (2)งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง (1)

งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง (3)

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก (3)

 

ชื่องาน                          งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 32 ปี 2561

วันที่จัดงาน                  16-18 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน              วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ไฮไลท์ของงาน              ชมขบวนแห่เรือผู้เข้าประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดองุ่นหวาน พืช ผัก ผลไม้ กิจกรรมตักองุ่นลุ้นโชค การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว การออกร้านผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP / สินค้าราคาถูก การประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การแข่งขันกินส้มตำ และการแสดงดนตรี “แช่ม แช่มรัมย์”

ติดต่อสอบถาม             ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  โทรศัพท์ 032 241204

 

ชื่องาน                    งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจำปี 2561

วันที่จัดงาน               24 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน            โรงยิมเนเซี่ยม และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน           พบกับริ้วขบวนพิธีเปิดที่งดงาม การออกร้านจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม ชม ชิม ช็อป สินค้าโอท็อป ตลาดประชารัฐ และของดีจังหวัดราชบุรีติดแอร์เย็นฉ่ำ ชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำลองสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมสร้างบุญ ลุ้นโชคของรางวัลมากมายกับร้านมัจฉากาชาด ตระการตากับดอกกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ พร้อมชมบอนไซในสวนอันร่มรื่น พบมหกรรมความบันเทิงครบทุกคืน

ติดต่อสอบถาม          จังหวัดราชบุรี  โทร. 032 337890, 032 327659 , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร. 032 326016

 

 

**********************************************************