Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

เปิดแล้ว“ตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้านกาญจนบุรี”

 

IMG_3480

 

                         สมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี รวมกลุ่มผู้ค้าชุมชนและอาหาร ที่ไม่มีหน้าร้านตั้งเป็นชมรมของดีของอร่อยกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและส่งเสริมการจำหน่าย โดยขอพื้นที่ศูนย์ของฝากศรีฟ้า “เปิดตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้าน” จำหน่ายทุกวันอาทิตย์

                    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 14.30น. ณ. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากศรีฟ้า ถนนแสงชูโต อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นาย อธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ได้เป็นประธานเปิด“ตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้านกาญจนบุรี” โดยมีนาย นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี น.ส. กิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง นายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด 

page1

page4
นับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพร่วมกัน และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ประกอบการอาหาร ของสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ค้าอาหาร และส่งเสริมการขายให้กับสมาชิก และเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชมที่ไม่มีหน้าร้าน ให้รวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพ และยังหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารศรีฟ้าที่ได้เสียสละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพื้นที่แต่อย่างใด นับเป็นการให้โอกาสและช่วยเหลือสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นายอำเภอท่าม่วงได้กล่าวกับผู้ประกอบการค้าตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้าน ให้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า ความสะอาด และความอร่อย บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้ถูกสุขอนามัยปลอดภัยกับผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดี ด้วยรอยยิ้มมีไมตรี อันเนื่องจากลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจ.กาญจนบุรี

page2

page3

 

                   สำหรับชมรมของดี ของอร่อยกาญจนบุรี ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหารของจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่มีหน้าร้าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชมรมของดี ของอร่อยกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีสมาชิกเริ่มต้น 60 กว่าร้านค้า และได้จัดตั้งคณะกรรมการชมรม มีนายขวัญชัย หาญสมัย อุปนายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมชุดก่อตั้ง และคณะกรรมการรวม 13 ท่าน 
กิจกรรมตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้านนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าขายของสมาชิก โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ขายจากบริษัท ศรีฟ้า โฟเซ้นฟู๊ด จำกัด จัดพื้นที่ขายบริเวณลานจอดรถศูนย์ของฝาก ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์ จำนวน 50 ร้านค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด