Search
วันอังคาร 21 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

จ.ลพบุรี แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก

 

29791642_1920102054717413_8832426963768442880_n

29792232_1920101828050769_1404273418949361664_n

29793660_1920102254717393_7068763166959730688_n

29791011_1920102564717362_2305613992967536640_n

30124422_1920102118050740_2676429267302088704_n

                             วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “มหาสงกรานต์ วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก”ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก (ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง) พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานในวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2561 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยยึดถือแนวทางและมาตรการรณรงค์สืบสานคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมสงกรานต์แบบดั้งเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายจาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่พระนาคปรก วัดตองปุ จังหวัดลพบุรี,หลวงพ่อเพชร วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท, พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคล วัดม่วงชุม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดอ่างทอง ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี และขบวนแห่ “นางมโหธรเทวี”นางสงกรานต์ ประจำปี 2561 การละเล่นของเด็ก จุก โก๊ะ แกละ และแสดงทางวัฒนธรรมของชมรมผู้สูงอายุและการเล่นสงกรานต์แบบไทยตลอดการจัดงานทั้งสองวัน

29793067_1920102768050675_2301603863607640064_n

29791047_1920102911383994_8053643831297441792_n

29694422_1920102721384013_1007408867316858880_n

 

                       สำหรับพิธีเปิดงานและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระสงฆ์ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์โดยจะมีพิธีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เคลื่อนขบวนในเวลา 12.30 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2561 จากบริเวณสวนราชานุสรณ์ไปยังหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เลี้ยวขวาผ่านปรางค์แขก ตรงไปสี่แยกท่าโพธิ์ ผ่าน พระปรางค์สามยอด ผ่านตลาดโต้รุ่งรถไฟ เลี้ยขวาผ่านสวนราชานุสรณ์ มายังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตลอดเส้นทาง ส่วนน้ำที่ใช้ในการสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ และ ผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้นำมาจาก 9 แหล่งน้ำที่ใช้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ น้ำจากอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก รวมทั้งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางขาม และน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนของพ่อ) ซึ่งจะมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และวันที่ 14 เมษายน 2561 เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีการบรรเลงกลองยาวและแตรวง และเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจะมีการรำวงย้อนยุคของผู้สูงอายุ จำนวน 500 คน