Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญออเจ้า”นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งแบบไทย มาไหว้พระกัน”และร่วมสรงน้ำพระพุทธเมตาประชาไทย ฯจ.กาญจนบุรี

30123842_1663674327046522_7613168860346187776_n

29791622_1663674320379856_5312594766687371264_n

29791757_1663674447046510_283007180523700224_n

29791451_1663674373713184_4904356170992451584_n

 

                 สงกรานต์ปีนี้ 💦ขอเชิญออเจ้าทั้งหลายมา”นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งแบบไทย มาไหว้พระกัน”และร่วมสรงน้ำพระพุทธเมตาประชาไทย ฯ เพื่อความเป็นสริมงคล 🙏 เริ่มกิจกรรมวันที่ ๑๓ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

29791504_1663674450379843_29455955162824704_n

                  การแต่งกาย : หากอยากแต่งกายปกติธรรมดาทั่วไป ก็ใส่ได้หนา แต่อยากให้เข้ากับบรรยากาศแนะนำเช่าชุดที่พุทธอุทยาน ฯ หรือจะเตรียมชุดไทยมาเองก็ย่อมได้ปีนี้การสรงน้ำพระเราจะมีการชักลอกเพื่อถึงพระองค์ใหญ่เจ้าค่ะ ที่ตั้ง : พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสร์  ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

ไปกันเถิดหนาออเจ้าาา  #พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ #วัดทิพย์สุคนธาราม