Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

  ประเพณีสู่ขวัญกินข้าวห่อ “อั้งหมี่ถ่อง”

ชื่องาน                     ประเพณีสู่ขวัญกินข้าวห่อ “อั้งหมี่ถ่อง”

วันจัดงาน                 สิงหาคม  2561

สถานที่จัดงาน         หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในเขต อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน         ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั้งหมี่ถ่อง เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากิน และกิน “ขวัญ” ทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ “ ต้มข้าวห่อ” เลี้ยง ข้าวห่อคือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวย แล้วนำมาต้มให้สุก คล้ายขนมจ้าง สมัยก่อนจะจิ้มน้ำผึ้งรับประทาน ปัจจุบันนิยมจิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้ เป่าแคน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดต่อสอบถาม  กองการศึกษา อบต.สวนผึ้ง  โทร. 032 395498