Search
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018
  • :
  • :
Latest Update

สานสัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ๕ ภาค

                                        วันที่ ๒- ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กทม.นายสมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วย นายพิพัฒชัย พันธุ์พรหมา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสวัสดิ์และนายนิทัศน์ นิสัยดี อาสาสมัครวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ๕ ภาค และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  โดยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ และก่อนการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ทั้งนี้ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
นายนิทัศน์ นิสัยดี อาสาสมัครวัฒนธรรม ภาพ/รายงาน