Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

แถลงข่าวงานเทศกาลเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ครั้งที่ 6 ย้อนตำนานสำรับอาหารกาญจนบุรี

แถลงข่าวงานเทศกาลเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ครั้งที่ 6 ย้อนตำนานสำรับอาหารกาญจนบุรี

                   วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 17.30 น. I. บริเวณหน้าอาคารสโมสรโรงงานกระดาษ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าว“เทศกาล เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561(ครั้งที่ 6)”โดยมี นางสุรัตน์ โพธิ์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายดำรง มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี  และนางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง อุปนายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวและยังได้รับเกียรติจากนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ กวีรางวัลซีไรต์ ร่วมกิจกรรมปรุงอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี“ยำเห็ดโคน” ดนตรีคลาสสิคไทยร่วมสมัยวง “อิศเรศ”นำโดย พืชภาคิน ขับกล่อมเสียงเพลงภายในงาน

 

                              นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่า เทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อยประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารของจังหวัดกาญจนบุรี  จัดโดยจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  กรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมประจำปีตามปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ครั้งนี้ถือว่ากิจกรรมเทศกาลอาหารนี้จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเข้าสู่ฤดูหนาวของจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ที่บริเวณลานสโมสรโรงงานกระดาษ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

                          โดยภายในงานจะนำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆทั้ง 13 อำเภอ มาจัดแสดงให้ผู้เข้ามาเที่ยวชมงานได้ชิม และได้ทราบถึงวิธีการปรุงอาหารแต่ละชนิดที่มีหลากหลาย ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งให้มีการสืบทอดตำรับอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงไว้ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวนวัตวิถี ในการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารในชุมชนก็จะเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทุกมิติ

              จึงขอเชิญชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมและชิมอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561