Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีสงฆ์ทางศาสนา ในการจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 

 

 

                        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 8.00 น. ณ.ลานหน้า สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีสงฆ์ทางศาสนา ในการจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561  พร้อมด้วย นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดวงแข ธรรมครุฑ ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานราชการเข้าร่วม ร่วมพิธี

ในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการประกอบพิธีสงฆ์ครั้งนี้ เพื่อบูชา พระภูมิเจ้าที่ที่สถิตดูแลปกปักรักษาบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว และ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเชลยศึกที่ได้ล่วงลับร่วมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การจัดงานปราศจากปัญหาอุปสรรคสิ่งขัดข้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี