Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

                                  วันที่16 ม.ค.62 เวลา 17.00 น. ณ.บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายชุมพล คชายุทธ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดงาน”เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2562 นี้ได้ร่วมกับส่วนราชการ จัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 256 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 26 มกราคม 2562 ซึ่งในปีนี้เพื่อเป็นการเชิดชูตำนานวีรกษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้ออกแบบการจัดงานให้มีความสากล และเป็นงานระดับชาติ เพื่อประกาศการเชิดชูพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินไทย ด้วยการจัดกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน การออกแบบ การจัดการแสดงแสงเสียงด้วยรูปแบบการแสดงและเทคนิคแบบสากล และการแสดง แสง สี และเสียงโดยรูปแบบ Action Show ในชุดการแสดง “อิสรภาพแห่งชาติ มหาราชนเรศวร”