Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้าอวยพรปีใหม่ รองหัวหน้า คสช.

 

  วันที่14 มกราคม2562 เวลา 14.30น. ณ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนำโดยนายสว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อ.สมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายรักชาติ สุขเปรม อุปนายก (ส.พทท)นายณัฐภณ กฐินหอม ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายพิพัฒชัย พันธุ์พรหมมาประธานสภาวัฒนธรรมและสหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณรอำเภอศรีสวัสดิ์ นายจิราเมศร์ บุญยรัตน์กานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท อาร์ท อะคิเทค จำกัดที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร อาจารย์พิเศษด้านบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อนุกรรมการ สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว และที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้าอวยพรปีใหม่ และมอบของที่ระลึก แด่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายความมั่นคง