Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ ๗

 

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.30 น.  ณ.ย่านตลาดเก่าท่าม่วง อ.ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ครั้งที่ ๗ โดยมี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง กล่าวต้อนรับ นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

                การจัดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างคุณค่าและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะนำมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศอันเป็นการนำนิมิตทางวัฒนธรรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียง Mini Light And Sound ชีวิตดี๊ดีวิถีท่าม่วง การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกวดอาหารพื้นถิ่นอาทิเช่นการประกวดอาหารโต๊ะจีนการประกวดการทำขนมจีน3น้ำ การทำ บายศรีสู่ขวัญ นิทรรศการวิถีชุมชนชาวไทยพุทธ คริสต์ อิสลาม จีน และนิทรรศการเดินตามรอยเท้าพ่อและเศรษฐกิจพอเพียงการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นเด็กไทยตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม