Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ประกวดธิดาผ้าไทยโดย ส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี


 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30น.ณ บริเวณ สถานที่ก่อสร้าง มณฑปครอบรอยพระบาท วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายสุเลิกศิลปะอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน ประกวดธิดาผ้าไทยโดย ส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย โดย นางสาวกุลณัฐฐา จิรจงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยนางอรสาอาวุธคมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา ดร.รักชาติ สุขเปรม ที่ปรึกษาสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และ สื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน กันอย่างคับคั่ง 

การจัดกิจกรรมประกวดธิดาผ้าไทยขวัญใจพระบาทน้อยประจำปี 2562 ภายในงานปิดทองรอยพระพุทธบาทน้อยนมัสการหลวงพ่อใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมการแต่งผ้าไทยไหว้รอยพระบาทวัดพระพุทธบาทน้อยตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีภายในงานมีการจัดประกวดธิดาผ้าไทยโดย ส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อยและคัดสรรสาวงามผู้มีความพร้อมและความสามารถในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว