Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

จังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้ารัชกาลที่ 3 ครบรอบ 188 ปี

 

 

 

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น.ณบริเวณลานโพธิ์กาญจนบุรีถนนปากแพรกอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรี เมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้ารัชกาลที่ 3 ครบรอบ 188 ปี พร้อมด้วย นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าว
 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดให้มีงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓ขึ้นณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองกาญจนบุรีจากตำบลลาดหญ้ามาที่ตำบลปากแพรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมและทำการค้าขาย ไม่มีแม่น้ำแควน้อยและแคร์ใหญ่ไหลผ่าน ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีขึ้นโดยทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคมพุทธศักราช 2374 อีกทั้งยังโปรดให้มีการจัดงานฉลอง เมืองอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 3 วัน 3 คืน ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 188ปี

 

จังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ครบรอบ 188 ปีในวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณบริเวณถนนหลักเมืองถนนปากแพรกถึงร้านบุญเลี้ยงและพื้นที่ริมกำแพงเมืองกาญจนบุรีบริเวณด้านหลังโรงงานกระดาษ ไทยอนุเคราะห์ เป็นสถานที่ตั้งเวทีการแสดงแสงสีเสียง ชื่อชุด ปากแพรก ถุงแดง กำแพงเมือง ลื่อเลืองรัชกาลที่ 3 ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น นิทรรศการพระราชประวัติของรัชกาลที่ 3 ถุงแดงกำแพงเมืองถนนปากแพรก รวมถึงประดับตกแต่ง พระบรมราชานุสาวรีย์ ให้สม พระเกียรติประดับตกแต่งไฟภายในงานให้มีความสวยงามนิทรรศการการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในสมัยต่างๆการแสดงดนตรีร่วมสมัยและกิจกรรมการถ่ายภาพย้อนยุคอีกด้วยโดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากทางพลเอกจรัลกุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในช่วงเช้านอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติ จากพลเอกณัฐอินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และท่านอนันต์ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร จะมากล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน กำแพงเมืองกาญจนบุรี ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ ปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ที่ทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีขึ้นซึ่งเป็นเพียงไม่กี่จังหวัดในประเทศไทย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและร่วมย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี กับบรรยากาศของความเป็นไทยในโบราณโดยการแต่งกายไทยย้อนยุคเที่ยวงานในครั้งนี้ไปด้วยกัน