Search
วันพุธ 27 พฤษภาคม 2020
  • :
  • :
Latest Update

เปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่12

 

วันที่19มีนาคม2562เวลา10.30น.ณ. บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน เปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12” โดยมี นางสาวปณิดา เอกผดุงพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี  นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จ.กาญจนบุรี ดร.รักชาติ สุขเปรม  อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่ง  สหภาพเมียนมา  ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด  

 

 จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ซึ่งบริเวณที่ภูมิประเทศเหมาะสมและถูกใช้เป็นทางผ่านแดนดังกล่าวมีมากกว่า 43 ช่องทาง ส่วนใหญ่ประชาชน 2 ประเทศ ติดต่อซื้อขายผ่าน “ช่องทางการค้าที่สำคัญ” 4 แห่ง คือ บ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี บ้านน้ำพุร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่องหินกอง(บ้านอีต่อง) และช่องผาสุก อำเภอทองผาภูมิ โดยช่องทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น เนื่องจากได้รับการยกฐานะเป็น “จุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์” เมื่อปี ๒๕๔๑ และเป็นช่องทางที่มีประชาชนผ่านเข้าออกมากกว่าจุดอื่นๆ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ “ตลาดนัดชายแดน” เพื่อพัฒนาจุดผ่อนปรนทางการค้าให้มีกิจกรรม การค้าขายระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาและยกระดับการค้าชายแดนบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ส่วนราชการและผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้มีระบบกฎเกณฑ์ยึดถือระบบการค้าเสรีและประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดชายแดน(ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2562กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าชายแดน สินค้า OTOP / SMEs / Biz Club / วิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-เมียนมากิจกรรมสินค้านาทีทอง กิจกรรมแจกรางวัลนักช้อป