Search
วันพุธ 27 พฤษภาคม 2020
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ “บุญมหาสงกรานต์ บ้านทองผาภูมิ ”

            เทศบาลตำบลทองผาภูมิเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ “บุญมหาสงกรานต์ บ้านทองผาภูมิ ” ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2562 ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิและ วัดท่าขนุน

              นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ เปิดเผยว่า เทศบาลร่วมกับชุมชนวังท่าขนุน ชุมชนริมฝั่งแควน้อยและชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “ บุญมหาสงกรานต์ บ้านทองผาภูมิ ” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และวัดท่าขนุน เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ และสร้างความรัก ความสามัคคีต่อคนในชุมชนและครอบครัว โดยในวันเสาร์ที่ 13 เม.ย.62 เวลา 10.00 น.แข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชมรมผู้สูงอายุ เวลา 13.00 น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.62 เวลา 16.00 น. กิจกรรมกวนข้าวเหนียวแดง เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

พิธีสวดมนต์กลางบ้าน เจริญพระปริตรมงคล ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยของนักเรียน พิธีเปิดงานโดยนายอำเภอทองผาภูมิ การมอบเกียรติบัตรให้ครอบครัวอบอุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยจากชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ ชุมชนริมฝั่งแควน้อยและชุมชนวังท่าขนุน กิจกรรมรำวงย้อนยุคและวันจันทร์ที่ 15 เม.ย.62 เวลา 10.30 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่งสรงน้ำพระพุทธรูปทองคำ จากเทศบาลตำบลทองผาภูมิไปยังวัดท่าขนุน ร่วมกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ และประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ ซึ่งถือปฎิบัติเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานบุญมหาสงกรานต์ บ้านทองผาภูมิ และขอความร่วมมือแต่งกายชุดไทย เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานในครั้งนี้