Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ขอเชิญเที่ยวงาน”มหกรรมวัฒนธรรมไทยทรงดำครั้งที่ 22’ณ. วัดพรหมนิมิตร

“มหกรรมวัฒนธรรมไทยทรงดำครั้งที่ 22′ วัดพรหมนิมิตร

ขอเชิญเที่ยวงาน“มหกรรมวัฒนธรรมไทยทรงดำครั้งที่ 22′ วัดพรหมนิมิตร ตำบลสระลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นฉลองวิหารบัวปิดทองพระหล่อรูปจำลองพระยาแถม ชมการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์สนุกสนานกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติติพันธ์มหรสพสมโภชตลอดคืน ในวันที่ 28-29 เมษายน 2562

 

กำหนดการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำตำบลสระลงเรือประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

วลา 9.30 น.       แขกผู้มีเกียรติข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพี่น้องชาวไทยทรงดำพร้อมกันณบริเวณจัดงานวัดพรหมนิมิตรเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรรำลึกถึงบูรพาจารย์

เวลา 10.00 น.    พิธีสงฆ์

เวลา11.00น.       ถวายเพลพระเสร็จพิธีสงฆ์เยี่ยมชมนิทรรศการ

เวลา 20.00 น.    เที่ยวชมมหรสพภายในงาน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา 16:00 น.    แขกผู้มีเกียรติข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพี่น้องชาวไทยทรงดำทั่วทุกแห่งพร้อมกันและบริเวณจัดงานวัดพรหมนิมิตร

เวลา 17.00 น.    เป็นต้นไปชมการแสดงของชาติติพันธ์มอญลาวเวียงกะเหรี่ยงและโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เวลา 18.00 น.   ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานคณะผู้บริหารเทศบาลข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดงานและประชาชนร่วมกันต้อนรับ

เวลา 18.09น.   พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จุดธูปเทียน รับศีลพระสงฆ์เจริญชัยมงคกระถา ถวายเครื่องราชชัยทานรับพร พิธีกรเชิญประธานประจำแท่น รับคำกล่าวรายงาน เชิญประธานจัดงาน นายอำเภอห้วยกระเจา กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา19:00น.    ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสิ่งของเครื่องใช้วิถีชีวิตประวัติความเป็นมาครั้งอดีตของชาวไทยทรงดำและหมู่บ้านศีล 5