Search
วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020
  • :
  • :
Latest Update

วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ”

                อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.2562
นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า อ.ทองผาภูมิ ร่วมกับ เขื่อนวชิราลงกรณ เกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้แต่ละตำบล หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดจัดงาน “ วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อเป็นการส่งเสริมจำหน่ายผลไม้ ผักพื้นบ้าน ของดีและสินค้าพื้นเมืองของแต่ละตำบลให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ ดินแดนแห่งป่าเขาและสายน้ำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และสร้างรายได้กระจายให้กับพี่น้องประชาชน ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้ชั้นดี เงาะทองผาภูมิ ( ที่มีรสชาติ หวาน กรอบ ล่อน) ทุเรียน (เนื้อดีหอมหวานมัน ) ส้มโอ มังคุด มะไฟ ลองกอง กล้วย สละ สะตอ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดปลูกได้ผลดี ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง การประกวดผลไม้ การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ, พันธุ์ไม้ท้องถิ่น,ของฝาก ชมขบวนรถผลไม้ของแต่ละตำบล,นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน, ชิม “ขนมทองโยะ” ขนมพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง ชมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ มอญ กะเหรี่ยง ลาว ม้ง เย้า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและสินค้าต่างๆอีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงในแต่ละคืนอีกด้วย
        ด้านนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันผลไม้ฯ กล่าวอีกว่า อ.ทองผาภูมิ ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย เมื่อมาเที่ยวชมงานผลไม้แล้ว สามารถเดินทางไปเที่ยว น้ำพุร้อนหินดาด, น้ำตกผาตาด, น้ำตกผาสวรรค์, วัดท่าขนุน, วัดทองผาภูมิ ,เขื่อนวชิราลงกรณ เที่ยว พักผ่อน ตกปลา หรือล่องแพบริเวณทะเลสาบเหนือเขื่อน ,บ้านอีต่อง เหมืองปิล็อก ฯลฯหรือภายในเขตเทศบาล สามารถมาเที่ยวชมท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ,พุน้ำปูราชินี,สะพานแขวนวัดท่าขนุน, ตลาดสด ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอทองผาภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ โทร.0-3459-9757 ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ โทร.0-3459-9745 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ โทร.0-3459-9482 และ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร.0-3451-1200 หรือ 0-3451-2500 ได้ทุกวันในเวลาราชการ