Search
วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020
  • :
  • :
Latest Update

พิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม “Fish Show ๒๐๑๙”และมหกรรมสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี “Aquatic Expo ๒๐๑๙”

พิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม “Fish Show ๒๐๑๙”และมหกรรมสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี “Aquatic Expo ๒๐๑๙”
ณ ศูนย์การค้า TMK Park กาญจนบุรี

                             วันเสาร์ที่27 กรกฎาคม2562 เวลา 14.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม”Fish Show ๒๐๑๙”และมหกรรมสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี “Aquatic Expo ๒๐๑๙” โดยมีนายทรงจำ เครื่องสาย รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วยโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ พัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำอินทรีย์ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง และโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจสัตว์น้ำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับความนิยมและมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีศักยภาพและมาตรฐานการประกวดในระดับสากล เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครือชายผู้ผลิตผู้รวบรวม และ ผู้ส่งออก ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำ ให้เข้มแข็ง ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิด กาญจนบุรี หลากหลายสีสัน อัญมณีใต้ผืนน้ำ ได้แก่การประกวดปลากัด (สัตว์น้ำประจำชาติ) ปลาหางนกยูง และการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัลมากกว่า ๑๒๒ รางวัล

รวมถึงการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้  สโลแกน กาญจน์ กิน ฟิน เที่ยว โดยมีกิจกรรมประกวด กุ้งก้ามกรามใหญ่ ปลานิลหรือปลาทับทิมยักษ์ การแข่งขันกินกุ้ง กินปลา กินจระเข้ การแข่งขันปรุงอาหารจากสัตว์น้ำ ระบายสีภาพสัตว์น้ำของนักเรียนระดับอนุบาล ชิงเงินรางวัล และโล่รางวัล การจัดนิทรรศการสัตว์น้ำไทยที่มีศักยภาพในการผลิต จำหน่าย และ ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ผลงานศิลปะ และสินค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมธุรกิจการส่งออก ตอบโจทย์ไทยแลนค์ 4.0การสอนเทคนิคการถ่ายรูปปลาสวยงามเพื่อการค้าการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขายปลาสวยงามออนไลน์ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการการจัดงานครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการจัดงานจากศูนย์การค้า TMK Park กาญจนบุรี และความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านสัตว์น้ำสวยงาม อาทิ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ จากทั่วประเทศหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมงในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี