Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

แถลงข่าวการจัดงาน “เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์”

วันที่ 14 สค 2562 เวลา 13:30 น ณ บริเวณต้นจามจุรียักษ์ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สจ.อัสดร รากบัว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “เที่ยวจามจุรี ชมของดีเมืองกาญจน์” พร้อมด้วย นางจริยา จักรกาย วัฒนธรรมการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สจ.ประสาน นิยมทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะสำโรง นางปิยพัฒน์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลเกาะสำโรงพันโทเอกลักษณ์ จีนหลี รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 นายสำรวย ต่ายแพร กำนันตำบลเกาะสำโรง พร้อมด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

กำหนดจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8กันยายน 2562 ณ บริเวณต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมภายในงานได้แก่ การแสดงศิลปท้องถิ่นแต่ละตำบล การประกวดนักร้องลูกทุ่งเยาวชน และ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉันจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี